PC Service Farsta

PC Service Farsta

Telefon 08 37 21 00

Så här hittar Ni till PC Service på Orrspelsvägen 13, Bromma intill Ålsten gårds spårvagns hållplats ifrån Lidingö .

Datorservice Lidingö
Datorservice Lidingö

Blåpunkt visa Farsta, och gulpunkt visa PC Service på Orrspelsvägen 13, Bromma.

PC Service Farsta

PC Service Farsta

Så här åker du ifrån Farsta till PC Service på Orrspelsvägen 13, Bromma

  1. Ta grön linje till Alvik
  2.  Ifrån Alvik ta ni Spårvagn 12 till Ålstens gård.