PC Service Akalla

PC Service Akalla

Telefon 08 37 21 00

Så här hittar Ni till PC Service på Orrspelsvägen 13, Bromma intill Ålsten gårds spårvagns hållplats ifrån Akalla.

Datorservice Akalla
Datorservice Akalla

Blåpunkt visa Akalla och gulpunkt visa PC Service på Orrspelsvägen 13, Bromma.

PC Service Akalla

PC Service Akalla

Åka kollektivtrafik ifrån Akalla till PC Service på Orrspelsvägen 13, Bromma

  • Tunnelbanans blå linje 11 mot Kungsträdgården
  • Tunnelbanans gröna linje 17, 18 eller 19 mot Hässelby strand
  • Vid Alvik byt till Nockebybanan 12 mot Nockeby ( Gå ifrån samma plattform som tunnelbanan. )

 In English

Riding public transportation from Akalla to PC Service on Orrspelsvägen 13, Bromma

  •  The underground blue line 11 towards the Royal Garden
  •  Metro Green line 17, 18 or 19 to Hässelby strand
  •  At Alvik change to Nockebybanan 12 against Nockeby (Move away from the same platform as the Metro.)


Auf Deutsch

Reiten öffentlichen Verkehrsmitteln von Akalla zu PC Service auf Orrspelsvägen 13, Bromma

  • Die U-Bahn-blaue Linie 11 in Richtung der Royal Garden
  • Metro grüne Linie 17, 18 oder 19 bis Hässelby Strand
  • Bei Alvik Änderung Nockebybanan 12 gegen Nockeby (Bewegen von der gleichen Plattform wie der U-Bahn entfernt.)