PC Service Masmo

Vitpunkt är Masmo, Huddinge och Rödpunkt är PC Service, Orrspelsvägen 13, Bromma och vi har telefon 08 37 21 00

PC Service Masmo

 

Åka kollektivtrafik ifrån Masmo till PC Service Stockholm

Så här åker du ifrån Mamso till PC Service på Orrspelsvägen 13, Bromma

  1. Åk till Slussen
  2. Ta Grön linje till Alvik
  3. Ifrån Alvik tar ni Spårvagn 12 till Ålstens gård.

PC Service Masmo

Så här hittar Ni till PC Service på Orrspelsvägen 13, intill Ålstens gårds spårvagns hållplats

PC Service Masmo

Blåpunkt visa Masmo och gulpunkt visa PC Service på Orrspelsvägen 13, Bromma.

PC Service masmo

 

Blåpunkt på karta är utgångspunkt på karta och gulpunkt är Orrspelsvägen 13, Bromma