PC Service Hagsätra

PC Service Hagsätra

Telefon 08 37 21 00

Så här hittar Ni till PC Service på Orrspelsvägen 13, Bromma intill Ålsten gårds spårvagns hållplats ifrån Hagsätra .

Datorservice Hagsätra
Datorservice Hagsätra

Blåpunkt visa Hagsätra och gulpunkt visa PC Service på Orrspelsvägen 13, Bromma.

PC Service Hagsätra

Kollektivtrafik till PC Service ifrån Hagsätra

PC Service hagsätra

PC Service ligger på Orrspelsvägen 13, Bromma så här åker du med kollektivtrafiken till oss.

 1. Ta Tunnelbana grön linje till Alvik
 2. Ifrån Alvik tar du Spårvagn 12 även kallad Nockeby banan till Ålstens Gård.

Ett tips sitt lågt fram i tåget så kommer du i sync med spårvagen vid Alvik. Tolvan är den spårvagnslinje som avgår ifrån samma plattform som Tunnelbanan.

In English

 1. PC Service is on Orrspelsvägen 13 , Bromma so here you go by public transport to us.

  Take the Metro green line to Alvik

  From Alvik , take tram 12 also called Nockebybanan to Ålstens Farm .

  A tip its low front of the train so you in sync with the tramway at Alvik . Line 12 the tram line that departs from the same platform as the metro .

In Germany

PC Service ist auf Orrspelsvägen 13 , Bromma so hier Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu uns gehen.

 1. Nehmen Sie die U-Bahn grüne Linie zu Alvik
 2. Von Alvik , nehmen Sie die Straßenbahn 12 auch Nockebybanan zu Ålstens Gård genannt.

  Eine Spitze seiner niedrigen vor dem Zug , so dass Sie synchron mit der Straßenbahn in Alvik . Straßenbahn 12 die Straßenbahnlinie  , die von der gleichen Plattform wie der U-Bahn fährt